Raad van Advies

De Raad van Advies geeft het bestuur waar nodig is advies. Als zij vragen hebben, kan het bestuur naar de RvA. Daarnaast controleren zij ook alle stuken die naar de leden worden verstuurd. Alle agenda's, notulen, beleidsplannen en (half)jaarverslagen gaan eerst door hun handen voordat de leden het te zien krijgen.