Over commissies

Een commissie is een groep leden van een vereniging die officeel een taak binnen de vereniging op zich neemt gedurende één (studie)jaar. Het gaat hierbij vaak om het organiseren van evenementen en activiteiten. Een commissie vergadert meestal één keer per week. Zo vorm je een jaar lang een hecht groepje met een aantal van je medestudenten en ontstaan er misschien wel vriendschappen voor het leven!

Hieronder staat een uitleg over wat elke commissie bij Vedi doet:

Activiteiten Commissie (AkCie)

Deze commissie organiseert alle sociale activiteiten, bijvoorbeeld uitjes, feestjes, bioscoopbezoekjes met korting en natuurlijk het eindfeest!

Social-mediaCommissie (Socialcie)

De commissie schrijft blogs en voedingsgerelateerde stukken voor op de website. Ook zijn ze mede verantwoordelijk voor de Instagram van Vedi. 

Gala Commissie (GalaCie)

Ieder jaar wordt er een gala georganiseerd in samenwerking met studievereniging Scopus en studievereniging Cura. Als lid van de GalaCie help je met de organisatie hiervan. Deze commissie bestaat alleen in de maanden voorafgaand van het gala. Dat betekent dat deze commissie niet het hele studiejaar actief is.

Introductie Commissie (IntroCie)

Deze commissie organiseert in september het introductiekamp voor alle eerstejaars studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek.

Reis Commissie (ReisCie)

De ReisCie organiseert ieder studiejaar een reis. Als lid van deze commissie help je bij de voorbereidingen van de reis.

Studie Commissie (StudieCie)

De StudieCie organiseert studiegerelateerde activiteiten, zoals lezingen, kroegcolleges en workshops.

Symposium Commissie (SympoCie)

De SympoCie organiseert het jaarlijkse symposium. Hiermee heb je de kans om een groot werkveld gerelateerd evenement te organiseren!

Kas Commissie (KasCo)

De KasCo wordt aangesteld door de ALV en moet bestaan uit minimaal twee personen. De KasCo houdt namens de leden toezicht op de financiële stand van zaken en heeft het recht op inzage in de kas. De KasCo legt verantwoording af aan de ALV en heeft de plicht om minimaal twee maal per jaar de kas te controleren.Onze sponsoren