Over commissies

Een commissie is een groep leden van een vereniging die officeel een taak binnen de vereniging op zich neemt gedurende één (studie)jaar. Het gaat hierbij vaak om het organiseren van evenementen en activiteiten. Een commissie vergadert meestal één keer per week. Zo vorm je een jaar lang een hecht groepje met een aantal van je medestudenten en ontstaan er misschien wel vriendschappen voor het leven!

Hieronder staat een uitleg over wat elke commissie bij Vedi doet:

Activiteiten Commissie (AkCie)

Deze commissie organiseert alle sociale activiteiten, bijvoorbeeld uitjes, feestjes, bioscoopbezoekjes met korting en natuurlijk het eindfeest!

Food Commissie (FoodCie)

Dee commissie organiseert activiteiten die te maken hebben met voeding. Dit kunnen bijvoorbeeld excursies naar voedingsbedrijven zijn, of kookworkshops.

Gala Commissie (GalaCie)

Ieder jaar wordt er een gala georganiseerd in samenwerking met studievereniging Scopus en studievereniging Cura. Als lid van de GalaCie help je met de organisatie hiervan. Deze commissie bestaat alleen in de maanden voorafgaand van het gala. Dat betekent dat deze commissie niet het hele studiejaar actief is.

Introductie Commissie (IntroCie)

Deze commissie organiseert in september het introductiekamp voor alle eerstejaars studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek.

Reis Commissie (ReisCie)

De ReisCie organiseert ieder studiejaar een reis. Als lid van deze commissie help je bij de voorbereidingen van de reis.

Studie Commissie (StudieCie)

De StudieCie organiseert studiegerelateerde activiteiten, zoals lezingen, kroegcolleges en workshops.

Symposium Commissie (SympoCie)

De SympoCie organiseert het jaarlijkse symposium. Hiermee heb je de kans om een groot werkveld gerelateerd evenement te organiseren!

Redactie Commissie (RedacCie)

De RedacCie schrijft kranten met daarin voeding en werkveldgerelateerde stukken. Dit varieert van recepten tot interviews. De ideale kans om je netwerk te verbreden en sociale- en schrijfvaardigheden te ontwikkelen.

Lustrum Commissie (LustrumCie)
De LustrumCie organiseert het eerste lustrum van Studievereniging Vedi. Er komt een lustrum week met heel veel leuke activiteiten.

Party Commissie (PartyCie)

De PartyCie is dit jaar opgericht. Deze commissie zal de organisatie van de borrels en het eindfeest op zich nemen. 

Kas Commissie (KasCo)

De KasCo wordt aangesteld door de ALV en moet bestaan uit minimaal twee personen. De KasCo houdt namens de leden toezicht op de financiële stand van zaken en heeft het recht op inzage in de kas. De KasCo legt verantwoording af aan de ALV en heeft de plicht om minimaal twee maal per jaar de kas te controleren.