Interview met eerstejaars en vierdejaars studenten

Interview Eva de Ruiter (eerstejaars)

Hoe ziet jouw onderwijs eruit?
Wij hebben sinds dit jaar een nieuwe vorm van onderwijs wat meer gericht is op zelfontwikkeling. In plaats van dat je colleges en tentamens krijgt, krijg je zelf de ruimte om te kiezen wat je wilt leren. Je wordt wel in een richting gestuurd maar je kan dus zelf kiezen hoe je bij je eindproduct komt.

Wij hebben afgelopen periode het thema eiwitten gehad en hebben wij een casus gehad over een oudere mevrouw (65 jaar) die ondervoed was. Zij was afgevallen en wilde weer op haar oude gewicht komen. De colleges moet je zelf aanvragen dus je moet zelf gaan bedenken dat het handig is om kennis over eiwitten en ondervoeding te hebben. Dit kan je dan vervolgens op de discussion board zetten op blackboard en dan wordt hier een college over gegeven. Uiteindelijk moest je een dieetadvies gaan opstellen en dit was dan ook je eindproduct.

Wij hebben deze periode 3 competenties behandeld namelijk; communiceren op maat, methodisch handelen en kennis verwerven en onderzoek doen. Per competentie moet je minimaal 2 leerdoelen bedenken. Dit zet je allemaal in je portfolio en schrijf je uiteindelijk een reflectie over je hoe heb gehandeld en hoe je het vond gaan etc. Hier krijg je uiteindelijk je studiepunten voor.

Over welke onderwerpen leer je in jaar 1?
Wij hebben in periode 2 het thema eiwitten gehad. In het volgende blok krijgen wij het thema koolhydraten en het blok daarna vetten. Per thema kan je kiezen voor de richting Voeding en Bedrijf, Voeding en Zorg of Voeding en Vitaliteit.

Hoe heb je het tot nu toe ervaren?
Het is een hele manier dan dat ik gewend ben. Ik ben namelijk de middelbare school gewend waar je vooral met vakken en toetsen bezig bent. Maar doordat je nu wat vrijer wordt gelaten en echt zelf mag kiezen waar je jezelf nog in kunt ontwikkelen is de opleiding meer persoonlijk. Dus gaat het vooral over je persoonlijke ontwikkeling en niet de algemene ontwikkeling van de studenten van het eerste jaar. Aan begin moest ik dus nog even wennen, maar hoe verder we in het jaar zitten, hoe fijner de methode is.

Werkt deze nieuwe methode voor jou?
Zoals al had gezegd werkt het wel, ik zou wel nog iets meer de focus willen krijgen op de leerstof die bij de opleiding past. En minder op de competenties, zodat ik echt het gevoel heb dat ik wat leer.

Interview Marije van Woerden afstuderend in profiel voeding en vitaliteit

Wat heb je het afgelopen half jaar gedaan?
Wij hebben dus onze scriptie geschreven bij fit gaat. Dat is een bedrijf dat zich richt op basisschoolkinderen. Dit is een bedrijf die kinderen goed eetgedrag aanleert door middel van belonen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een kalander waarbij je een sticker mag plakken als je twee stuks fruit hebt gegeten. Verder heeft dit bedrijf een app gelanceerd waar bij onderzoek naar hebben gedaan voor onze scriptie. We hebben onderzocht hoe het werkt, wat kinderen hiervan vinden en wat anders zou kunnen. Dat hebben we gedaan aan de hand van observatieonderzoek en vragenlijsten. Die we hebben afgenomen bij kinderen en de ouders. Het is eigenlijk wel heel leuk want je hebt echt een praktijkonderzoek. Wat ook gisteren hadden we een presentatie en de mensen die de app aan het bouwen zijn gaat direct bezig met de dingen die wij eruit hebben gehaald. Onze aanbevelingen. Het is geen stage meer toch meer ander andere studenten die hun scriptie doen. We hebben bijvoorbeeld niet alleen maar in de literatuur gezeten.

We hebben onderzoek gedaan naar de eerste versie van de app. Waarin nog heel veel nog niet goed waren. Het lukt bijvoorbeeld sommige kinderen niet om in te loggen. Dus echt de eerste versie. Er moeten dus nog een aantal versie komen en dan kan het in de app store komen. Dat is ook wel weer leuk alles wat er nu aan veranderd dat komt deel ons. Er is echt een basis gelegd. Ons onderzoek is nu klaar en na ons gaan studenten rechten en sportkunde er weer mee verder. Om uit te zoeken wat je nu precies in zo app mag zetten qua informatie. En ze gaan ook verder met testen. Er moet ook nog gekeken worden naar hoe de interventie wordt ingezet. Of dit gedaan moet worden via basisscholen of diëtisten.


Hoe verliep het contact met de praktijkbegeleiding?
We hadden elke week een meeting. Liep bij fit gaaf ook nog een andere voeding en diëtetiek student stage. Dus dit voelde een beetje als een bedrijfje dat we met zijn vieren runde. De praktijkbegeleider nam ons heel erg mee in het proces. We waren er niet alleen om onderzoek te doen. Dit maakte het wel heel erg leuk!

Ik kijk wel echt terug op een leuke tijd. We hebben zeker ook wel moeilijke moment gehad en dat het niet soepel liep met corona. Maar het was heel leuk en leerzaam. Het was ook de eerste echte praktijkervaring van de opleiding dat vond ik ook wel echt leuk.

Wat ga je komen halfjaar doen?
Ik ga stagelopen in Herenveen bij Mediant. Deze instelling heeft 8 verschillende locatie waar ouderen kunnen wonen en revalideren. Daarom willen ze een project starten waarbij er bij al deze verschillende locatie wordt gekeken naar de voeding. En dan niet als diëtist een op een de voeding ga bespreken maar meer dat ze koken bij elkaar in de woonkamers en dit gaat niet goed. We gaan dan per woonkamer kijken van nou wat hebben we nodig qua ziekte en wat ze willen. Het is een project waarbij elke afdeling en woonkamer een soort recepten cyclus krijgt. Met wat ze zelf willen en volgende de richtlijnen goede voeding. Verder ga ik voorlichting geven aan de woonassistentes zodat het alleemaal wat gezonder wordt en er meer kennis over voeding ontstaat. Verder weet ik het nog niet precies. De eerste twee weken zou ik vooral veel gaan meelopen. Zodat ik een beeld krijg van hoe het daaraantoe gaat. Dat ik een beeld van de mensen dat ik komt te weten wat ze willen en wat ze nodig hebben. En de hand daarvan kan we met de twee diëtisten hier is van gaan maken. Ik heb er wel echt zin in.